Renteloos renovatiekrediet voor uw nieuwe woning of appartement!

nov 29, 2021 | Informatief

In 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.

Opgelet: het renovatiekrediet mag maximum 20 jaar zijn!

Voorwaarden

Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch één keer per jaar door het VEKA worden terugbetaald.

VEKA: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning. Aanvullend en samen met het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eengezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar.

Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop-en heropbouw van de woning.

Let op: Het renovatiekrediet moet op maximaal 20 jaar zijn.

Hoeveel kan ik lenen?

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.0000 euro en voor label C is dat 30.000 euro.

Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro.

Het engagement is een resultaatsverplichting.

Hoe vraag ik de rentesubsidie aan?

U kan een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij uw bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. Indien u een woning geschonken of na erfenis krijgt, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een gelijkaardige energielening+.

Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

Ook in 2022 kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten.

4 Goede redenen om uw renovatiekrediet meteen aan te pakken!

  1. Meer wooncomfort
  2. Lagere energierekening
  3. Goed voor het milieu
  4. Uw woning wordt meer waard

EPC-labelpremie voor iedereen die energiezuinig renoveert!

Naast het renteloze renovatiekrediet kunt u een éénmalige EPC-labelpremie van maximaal 5000 euro krijgen. Die premie kunt u voor elke woning of elk appartement aanvragen, ook als u al langer eigenaar van het pand bent. Iedereen die een woning energiezuinig wil maken kan gebruikmaken van die premie.

Vanaf 2023 renovatieplicht

Waar al langer consensus over was, is de renovatieplicht. Wie na 2023 een huis koopt met een EPC-label E of F moet dat binnen 5 jaar renoveren tot het zuinigheidsniveau D. Daar wordt een renteloze renovatielening van 20.000 euro aan gekoppeld. Volgens de Confederatie Bouw kost het tussen 26.000 en 37.000 euro om zo’n woning te renoveren naar een D-label. Wie al een woning heeft, wordt verder gestimuleerd om te renoveren. Die gezinnen krijgen een extra premie en kunnen afhankelijk van de energie inspanning een lening met een negatieve rente tot 1.5 procent afsluiten.

INVESTEREN IN EEN ENERGIEZUINIGE RENOVATIE VAN UW WONING WAS ZELDEN ZO INTERESSANT!

 

Bron en meer info
www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet
www.energiesparen.be/epc-label-premie

Gratis Schatting