Kopers en huurders krijgen beter zicht op overstromingsrisico

jan 18, 2023 | Informatief

Kandidaat-kopers en -huurders worden sinds begin dit jaar nog beter geïnformeerd over het overstromingsrisico van vastgoed. Voortaan bestaat een onderscheid tussen de kans dat alleen het perceel overstroomt of ook het gebouw.

De verwoestende overstromingen van juli 2021 in Wallonië staan in het collectieve geheugen gegrift. Maar ook lokale onweders kunnen straten en huizen blank zetten.

Om het risico dat een woning of tuin onderloopt beter te kunnen inschatten, moeten kopers en huurders sinds 1 januari 2023 meer gedetailleerde informatie krijgen. ‘Dat kan veel ellende voorkomen. Bouwen of kopen in een overstromingsgevoelig gebied is je eigen miserie organiseren’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De termen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgevoelig gebied zijn geschrapt, omdat die verwarring veroorzaakten. Voortaan wordt verduidelijkt of de kans bestaat dat het gebied overstroomt, hoe groot die kans is en wat de bron van de overstroming is. Pluviale overstromingen zijn een gevolg van intense, lokale neerslag zoals tijdens een zware wolkbreuk. Fluviale overstromingen komen door waterlopen die buiten hun oevers treden. Ten slotte zijn er ook kustoverstromingen, door storm op zee.

Voor elke overstromingsbron leggen overstromingskaarten gedetailleerd vast welk gebied bij het huidige en het toekomstige klimaat een kleine, middelgrote of grote kans heeft te overstromen. Daarbij worden geactualiseerde overstromingskaarten gebruikt in plaats van de kaarten uit 2017.

 

Score voor perceel én gebouw

Een andere nieuwigheid is dat het gebouw en het perceel uit elkaar worden getrokken. Zowel voor het gebouw als voor het perceel is er een aparte overstromingsscore: de G-score voor het gebouw en de P-score voor het perceel. Zo komt u te weten of overstromingen zich beperken tot een deel van het (lager gelegen) perceel of ook de gebouwen getroffen kunnen worden.

Zowel voor het perceel als voor het gebouw wordt een score gegeven voor de drie overstromingsbronnen, telkens op een schaal van A tot D. De kritiekste overstromingsbron bepaalt de uiteindelijke score. Score A is het beste: er worden geen overstromingen gemodelleerd. Bij een score B is er een kleine kans op overstromingen rekening houdend met klimaatverandering, en bij een score C onder het huidige klimaat. De ‘slechtste’ score is D. Die wijst op een middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat.

In de publiciteit voor het vastgoed moeten de P- en de G-score vermeld worden. Bij een score in de klasse D moet ook een overstromingssymbool afgebeeld worden. Een huis met golfjes wijst erop dat het gebouw een middelgrote kans heeft te overstromen, een boom met golfjes verduidelijkt dat het perceel kan overstromen. Op bordjes ‘te koop’ of ‘te huur’ met alleen de contactgegevens van de verkoper of verhuurder is de vermelding niet verplicht.

Score bij verkoop of verhuur

Net zoals in het verleden is de informatieplicht er voor een overdracht van onroerend goed zoals een verkoop of een verhuur voor minstens negen jaar. Dat blijft niet beperkt tot professionals, zoals vastgoedmakelaars en notarissen, maar geldt ook voor particuliere verkopers. De informatieplicht geldt er niet alleen voor woningen, handelszaken en andere gebouwen, maar ook voor bouwgronden, weilanden en bossen.

Ten laatste vanaf 1 april moet in elke onderhandse of notariële akte van verkoop of verhuur voor meer dan negen jaar de nieuwe overstromingsscore toegevoegd worden. Die kan gedownload worden via www.waterinfo.be/informatieplicht.

Het overstromingsrapport geeft u alle benodigde informatie: de gegevens om het perceel te identificeren, de kadastrale nummers, het aantal gebouwen op het perceel en vermelding van de bevoegde waterloopbeheerder(s). Verder volgt een overzicht van de scores voor enerzijds het perceel en anderzijds de gebouwen. Ook wordt aangegeven welk symbool in de publiciteit opgenomen moet worden. De overstromingsscores vindt u ook terug in de Vlaamse woningpas (woningpas.vlaanderen.be), het digitale paspoort van uw huis.

Overstromingsattest op maat

Ligt uw woning in een overstromingsgevoelige gebied, maar zijn er aanpassingen gedaan aan uw woning of aan het perceel om overstromingsschade te voorkomen? Als uw woning overstromingsrobuust is gebouwd of verbouwd, kunt u voortaan op eigen initiatief een erkende deskundige aanstellen om een overstromingsattest op maat te maken.

De deskundige gaat ter plaatse na of het gebouw voldoende robuust is tegen overstromingen. Als dat zo is, dan kunt u een minder kritieke overstromingsscore voor het gebouw vermelden in de publiciteit. Bij het opstellen van het overstromingsattest zal de deskundige ook eventuele verbeteringen aan de woning voorstellen.

De deskundigen worden in het voorjaar van 2023 erkend.

Bron: De Tijd

Gratis Schatting