Het asbestattest: vanaf november 2022 verplicht bij verkoop van uw pand!

mei 5, 2022 | Informatief

Verkoop je een pand ouder dan 2001, dan ben je vanaf 23 november 2022 verplicht om een asbestattest voor te leggen aan potentiële kopers.

Wat met verhuur van een pand? Dan moet je als eigenaar in de toekomst een kopie aan de huurder bezorgen.

Asbest is massaal aanwezig in Vlaanderen. Het was een populair bouwmateriaal maar vanaf 1998 werd het gebruik van asbest verboden in België.

Verplichting asbestattest

Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht voor wie een pand ouder dan 2001 wenst te verkopen.

Dit attest kan je vanaf juni 2022 aanvragen en bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Een asbestdeskundige zal een inventaris opstellen en dit in de databank van de OVAM registreren. Op basis hiervan zal je dan een geldig asbestinventarisattest ontvangen.

In dit attest staat welke materialen of onderdelen van het pand asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe je het veilig kan beheren of verwijderen.

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een pand over zo een attest beschikken.

Ook als verhuurder zal je tegen 2032 een kopie van het attest moeten voorzien en bezorgen aan de huurder.

Ondersteuning voor particulieren bij asbestverwijdering

Lokale besturen organiseren verschillende soorten projecten waarbij particulieren aan een gesubsidieerd tarief asbestafval kunnen verwijderen.

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid zal daarom diverse doelgroepen ondersteunen. 

Projecten van lokale besturen

De ondersteuning aan particulieren verloopt via de lokale besturen. Particulieren kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die de lokale besturen organiseren om voordeliger asbest te verwijderen. Lokale besturen kiezen zelf welke projecten zij organiseren en ontvangen daarvoor subsidies van OVAM. Op die manier kan een particulier asbest verwijderen aan een verlaagd tarief.

  • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;

  • aanbieden van verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen;

  • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;

  • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Al deze projecten maken het de particulier makkelijker en voordeliger om het asbest in zijn woning of gebouw sneller weg te nemen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan één van onze Altro-vastgoedadviseur.

Bronnen

OvamVlaanderen.be

Vlaanderen.be

Gratis Schatting