Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 januari 2022!

okt 12, 2021 | Nieuws

Door de stijging van de woningprijzen in Vlaanderen wordt het voor vele mensen moeilijk om een eerste eigendom te kopen. Hier wil de Vlaamse regering iets aan doen door de registratiebelasting op een enige eigen woning te verlagen. Hier tegenover staat dat de registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom stijgt en de meeneembaarheid verdwijnt. Door specifieke inwerkingtredingsbepalingen zal de nieuwe regeling in het voordeel zijn van zoveel mogelijk kopers.

Dit is nog geen definitieve wetgeving. De informatie op deze pagina licht deze wijzigingen dus enkel toe onder het expliciete voorbehoud dat het Vlaams Parlement nog over de te wijzigen regelgeving zal beslissen in de komende maanden.

Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%

  • Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022 3 procent (voorheen 6 procent) registratiebelasting verschuldigd.
  • Bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) of sloop en herbouw van deze woning betaalt u nog maar 1 procent (voorheen 5 procent) registratiebelasting.
  • De bijkomende rechtenvermindering voor bescheiden woningen kan voortaan op meer bescheiden woningen van toepassing zijn: het grensbedrag stijgt van 200.000 naar 220.000 euro. In de kernsteden stijgt het grensbedrag van 220.000 euro naar 240.000 euro. Deze woningen krijgen een vrijstelling voor het betalen van registratierechten op de eerste schijf van 93 333 euro. De vermindering bedraagt voortaan, evenredig met de verlaging van het tarief, 2.800 euro.
  • Deze wijziging geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.

Inwerkingtreding – tarief 6% dat 3% wordt: datum notariële akte telt

Datum compromisDatum notariële akteTarief dat van toepassing zal zijn
202120216%
202120223%
202220223%

 

Verhoging van het verkooprecht bij de aankoop van een tweede eigendom van 10% naar 12%

  • Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom, stijgt van 10 procent naar 12 procent.
  • Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10 procent behouden blijft.

Dit hogere tarief van 12 procent treedt in werking vanaf 2022 en geldt concreet voor de aankopen waarvoor de koopovereenkomst (compromis) gesloten wordt vanaf 2022.

Inwerkingtreding – tarief 10% dat 12% wordt: datum koopovereenkomst telt

Datum compromisDatum notariële akteTarief dat van toepassing zal zijn
2021202110%
2021202210%
2022202212%

 

De meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.

De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.

De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Een combinatie tussen het 3% tarief of het 1% tarief en de meeneembaarheid is uitgesloten. Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

  • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
  • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Verlenging van de termijn om een woning te verkopen, terwijl u een andere woning wilt aankopen

Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is die termijn nog één jaar.

Bron
Vlaanderen.be

 

Gratis Schatting