Wijzigen EPC-wetgeving vanaf 1 april 2022!

feb 16, 2022 | Informatief

Wat is een EPC en hoe ziet de toekomstige wetgeving er nu precies uit? We zetten voor u even alles op rijtje.

Wat is een EPC?

Het energieprestatiecertificaat (= EPC) is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een label (A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend)). Het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat het EPC aanwezig moet zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Residentiële eenheden

Onder residentieel vastgoed wordt verstaan eengezinswoningen, appartementen en collectieve woongebouwen (vb. een kangoeroewoning)


De eerste wijziging van de wetgeving voor residentieel vastgoed komt er vanaf 1 april 2022
.
Dan zal een EPC ook verplicht zijn bij verkoop en verhuur zonder publiciteit. Ook bij erfpacht
en opstalrecht zal vanaf 1 april 2022 een EPC verplicht zijn.


De tweede wijziging zal ingaan vanaf 1 januari 2023, dan komt er een renovatieverplichting

voor residentiële gebouwen. Nieuwe eigenaars van energieverslindende woongebouwen
(lees: woongebouwen met een EPC-label E of F) zullen verplicht worden om binnen de 5
jaar na aankoop de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D.

Kleine of grote niet-residentiële eenheden

Onder niet-residentieel vastgoed wordt verstaan winkels, bakkers, slagers, kantoren,
scholen, ziekenhuizen, …

Sinds 2020 moet er ook bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden een
EPC aanwezig zijn. Daarenboven zal vanaf 2023 het EPC voor grote niet-residentiële
eenheden ingevoerd worden.

Net zoals bij residentiële eenheden komt er vanaf 1 januari 2022 ook een
renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen. Binnen de vijf jaar na overdracht
van een gebouweenheid, zullen kleine niet-residentiële gebouwen een energielabel C of
beter moeten behalen en vanaf 2023 zullen grote niet-residentiële gebouwen in een
minimaal aandeel hernieuwbare energie moeten voorzien.

Appartementsgebouwen

Sinds begin dit jaar moeten bestaande appartementsgebouwen over een EPC voor de
gemeenschappelijke delen beschikken. Op initiatief van Vlaams minister van Energie, Zuhal
Demir, wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het
appartementsgebouw (definitieve goedkeuring 9 juli 2021).

Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt dus bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden.
Appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden moesten tegen begin dit jaar
reeds over een EPC beschikken.

Voor een appartementsgebouw met 5 – 15 gebouweenheden is dit verplicht tegen 1 januari 2023 en voor appartementsgebouwen van 2-5 gebouweenheden geldt de verplichting pas vanaf 1 januari 2024. De verplichting staat dus los van verkoop of verhuur.

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel?

Neem gerust contact op met Paulien Cockheyt,
Erkend Energiedeskundige (paulien@altro-vastgoed.be)

Bron: https://www.energiesparen.be/epc-toepassingsgebied

Gratis Schatting