Een diepgaande blik op kosten voor huurders: Wat mag de verhuurder doorrekenen?

feb 9, 2024 | Informatief

De eeuwige discussie tussen huren en kopen heeft zijn sporen nagelaten. Wanneer je ervoor kiest om te huren, staat de huurprijs contractueel vast in je huurcontract. Toch zijn er bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden. Maar welke kosten zijn voor jou als huurder, en welke mag de verhuurder aan je doorberekenen? En hoe zit het eigenlijk met herstellingen? Dit artikel werpt een licht op deze vragen.

Afhankelijk van je woonplaats

Woninghuurbeleid valt onder de gewestelijke bevoegdheid. Welke regels voor jou gelden, hangt af van waar je een woning huurt. In Vlaanderen geldt het Vlaams Woninghuur Decreet, in Brussel de Brusselse Huisvestingscode, en in Wallonië het Waals Woninghuur Decreet.

Kosten voor eigen verbruik

Wat betreft de kosten voor huurders en verhuurders, zijn de regels in grote lijnen vergelijkbaar. Alle kosten en lasten die verband houden met het gebruik van de gehuurde woning zijn voor de huurder. Denk aan water, stookolie, gas en elektriciteit. Let op: de aankoop en vervanging van meters om het verbruik te meten, zijn wel voor de verhuurder.

Vaste gemeenschappelijke kosten

In een appartement komen ook gemeenschappelijke kosten kijken:

  • Verbruik elektriciteit gemeenschappelijke delen
  • Kosten vuilnisinzameling (bij collectieve regelingen)
  • Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen
  • Kleine herstellingen aan gemeenschappelijke delen
  • Onderhoud van de lift (50%)
  • Kosten van de syndicus (34%) en conciërge (75%)

Schakelt de verhuurder iemand in voor bijvoorbeeld het onderhoud van gangen of de tuin, dan mag hij die kosten gedeeltelijk aan jou doorberekenen. Vaak worden deze gemeenschappelijke kosten forfaitair opgenomen in het huurcontract, wat niet zomaar eenzijdig gewijzigd kan worden. Wil je het laten herzien? Dan moet je naar de vrederechter.

Wil je liever geen forfait betalen, dan kun je de verhuurder vragen om het om te zetten naar betaling van de werkelijke kosten. Jaarlijks moet de verhuurder dan een afrekening van de werkelijke kosten bezorgen.

Welke herstellingen moet de huurder zelf betalen?

Onderhoud en reiniging van de woning zijn altijd voor jou. Ook kleine herstellingen, reparaties als gevolg van verkeerd gebruik of slecht onderhoud, en reparaties wegens niet-nakoming van je meldingsplicht zijn voor jouw rekening.

Vooral dit laatste is belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien: als huurder ben je verplicht om kleine en grote gebreken die de verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn, te melden zodat hij of zij actie kan ondernemen.

Je verhuurder is verantwoordelijk voor grotere herstellingen en reparaties als gevolg van verborgen gebreken, ouderdom of overmacht.

Gratis Schatting